Nhà nguyện Đắc Lộ: Mừng lễ bổn mạng

WGPSG -- “Mọi người, nhất là các mục tử, thứ nhất phải thấm mùi chiên và thứ hai là phải có lòng thương xót”. Đó là 2 điểm chính mà Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ Bảy 30.7.2016, mừng kính Thánh I-nhã, bổn mạng Dòng Tên tại Nhà nguyện Đắc lộ.

Đồng tế với ngài có Đức ông Trần Văn Khả, cha Giuse Phạm Bá Lãm và quý cha Giáo hoàng Học viện, cha Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh, cha Trương Diễn, dòng Máu Châu Báu Chúa và quý cha nông trường Củ Chi, quý cha thân hữu và 16 cha Dòng Tên ở Thủ Đức, Vinh và Hà Nội.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các sơ dòng Mến Thánh Giá, Biển Đức, Con Đức Mẹ Mân Côi và một số dòng nữ khác. Về phần giáo dân có 16 nhóm sinh hoạt thường xuyên ở Đắc Lộ và gần 300 giáo dân khắp nơi xa gần.

Đầu lễ, cha Nguyễn Cao Siêu đã nêu 4 ý nghĩa để mừng vui hôm nay, đó là kỷ niệm 60 năm trong dòng của cha Elizalde Thành, 50 năm của cha Đinh Trung Nghĩa, 60 năm tuổi đời của cha Hoàng Văn Quảng và sự gia nhập đạo của 4 dự tòng.

Trong bài giảng, phần đầu, Đức cha Cosma đã nhắc tới những kỷ niệm vui đối với các cha Eli, cha Nghĩa và cha Quảng. Sau đó, Đức cha đã nhắc tới vài mẩu chuyện diễn tả sự khiêm nhường của Đức Giáo hoàng Phanxicô, cũng là anh em dòng Tên. Từ đó, ngài nhắc đến lời chia sẻ của Đức Phanxicô khi được phỏng vấn về những việc lạ lùng mà Ngài đã làm và đã gặt được những kết quả lớn lao, đó là “Tôi sống theo cách thức của Thánh I Nhã và các anh em đầu tiên của Dòng”. Cách thức ấy là gì? Bước đầu, I Nhã đã từ bỏ tất cả: gia đình, tương lai, danh vọng, địa vị, tiền bạc. Ngài đã dâng kiếm báu cho Đức Mẹ tại Montserrat, tặng bộ áo Hiệp sĩ cho người nghèo, mặc áo thô, sống một cuộc sống khó nghèo. Sau này, I Nhã và anh em dòng Tên, ngoài công việc mục vụ, còn chăm sóc những người nghèo và bệnh tật.

Để kết luận, Đức cha đã nêu ra 2 việc: “Mọi người, nhất là các mục tử, thứ nhất là phải thấm mùi chiên như lời Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi và thứ hai là, phải có lòng thương xót. Nếu anh em dòng Tên quên điều này thì phải học lại gương của Thánh I Nhã và các anh em dòng Tên đầu tiên”.

Tiếp theo, cha Nguyễn Cao Siêu đã rửa tội cho 4 anh chị dự tòng và Đức cha Cosma đã ban bí tích Thêm Sức cho các anh chị.

Cuối lễ, Đức cha đã ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn Dân Chúa hiện diện. Thánh lễ kết thúc, các linh mục đồng tế chụp hình lưu niệm với Đức cha Cosma, và nhiều nhóm cũng lên chụp hình chung với ngài. Sau đó, mọi người dự lễ đều được mời ở lại dùng tiệc mừng lễ bổn mạng I Nhã. Mọi người đều vui tươi chào hỏi nhau trong tình anh em một nhà, để thấm mùi nhau trước khi thấm mùi chiên.