2015: Nắng nóng kỷ lục trong lịch sử

Nếu nhiệt độ tăng cao, cuối thế kỷ XXI nhiệt độ sẽ tặng từ 3,4 đến 5,3 độ C. Đến năm 2100 nước biển sẽ dâng 1 mét, Hội An  sẽ chìm trong 5 mét nước biển, nhà cổ 2 tầng chìm đến 1/2 tầng 2.