Gặp gỡ Giáo lý viên Dự Tòng lần thứ 2

BAN GIÁO LÝ TGP.SAIGON
TIỂU BAN GIÁO LÝ DỰ TÒNG    
6 bis Tôn Đức Thắng
P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
                           

Trung Tâm Mục Vụ, ngày 8 tháng 06 năm 2016

 THƯ MỜI
 

 

Kính gửi:       Quý Anh Chị giáo lý viên cho Dự Tòng
               V/v : Gặp gỡ Giáo lý viên vào ngày 11.06.2016

Kính thưa Quý Anh Chị,

Như đã thống nhất trong buổi gặp gỡ giáo lý viên lần trước (12.03.2016), buổi Gặp gỡ Giáo lý viên Dự Tòng lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 11.06.2016 từ 8g30 đến 12g30, tại lầu 2 Nhà Truyền Thống - Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM.

Chương trình buổi Gặp gỡ lần thứ 2 gồm có: học hỏi – trao đổi (Cha Hiền) – Thánh lễ (Cha Tuấn) – Cơm trưa:

Ngày tháng

Phụng vụ

Nội dung

Học hỏi - Kiến thức

Trao đổi - Kỹ năng

Thứ Bảy 11/6

PV. Thứ Bảy sau CN 10 Thường niên.

 

Lòng thương xót của Thiên Chúa trong Thông Điệp LCTX và Tông Chiếu Dung Mạo của  LTX (Thần Học).

Cách trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa cho Dự Tòng theo Tông Chiếu Dung Mạo của  LTX  (Huấn giáo).

Để cho việc chuẩn bị được chu đáo, xin quý anh chị muốn tham dự buổi Gặp Gỡ 11/6 sắp tới vui lòng liên hệ và đăng ký với các trưởng nhóm hoặc Chị Xuân Dung qua số điện thoại: 0908045704 hoặc email:gracedung 1234@gmail.com.

Hạn chót: Thứ Sáu 10/6.
 

Trân Trọng Kính Mời

Lm. Phêrô Nguyễn văn Hiền, Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận.

Lm Giuse Vương Sĩ Tuấn, Linh mục đồng hành
 

File gửi kèm: