Khoá Thường huấn linh mục năm 2016: ngày 1

WGPSG -- “Gìn giữ và bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta”, đó là chủ đề của Khoá Thường huấn linh mục năm 2016 được khai mạc vào sáng thứ Hai 6-6-2016 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. 325 linh mục đã có tên trong danh sách tham dự.

Các linh mục đã đến nhận phòng từ trước 8g30, để đúng 9g00 có mặt tại hội trường, lắng nghe Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc thuyết trình đề tài “Chiều kích xã hội của Phúc âm hoá”. Để giúp hiểu được học thuyết xã hội của Giáo hội, ngài nhắc lại 4 nguyên tắc trong tông huấn Evangelii Gaudium: (1) Thời gian lớn hơn Không gian, (2) Hiệp nhất thắng Xung đột, (3) Thực tại lớn hơn Ý tưởng, và (4) Toàn thể lớn hơn Thành phần. Những nguyên tắc này sẽ là ánh sáng cho những hướng giải quyết được trình bày trong những đề tài kế tiếp của khoá thường huấn.

Lúc 10g, với đề tài “Vấn đề môi sinh và học thuyết xã hội của Giáo hội”, linh mục Giuse Phan Tấn Thành xác định rằng: Giáo hội lên tiếng về môi sinh trong tư cách là sứ giả loan báo Tin Mừng, để từ đó trình bày những gì phù hợp hoặc trái nghịch với phẩm giá con người.

Sau giờ cơm trưa và nghỉ trưa, vào lúc 14g30, khi triển khai đề tài “Nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”, tiến sĩ Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà đã trình bày hết sức cụ thể những gì cần phải làm ngay để cứu vãn những hậu quả rất trầm trọng và nguy kịch của cả một quá khứ dài phá huỷ môi trường cách không thương tiếc.

Tiếp theo, linh mục Lê Quốc Thăng, trong đề tài “Tinh thần của Thông điệp Laudato Si’”, đã nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện khi phải đối mặt với các khủng hoảng về môi sinh.

Sau đó bác sĩ Trần Chí Cường đã cung cấp những thông tin rất hữu ích về “Bệnh đột quỵ” và các biện pháp cấp cứu.

Các linh mục sẽ tiếp tục đón nhận những kiến thức cần thiết về việc “Gìn giữ và bảo vệ trái đất” trong hai ngày kế tiếp của khoá thường huấn (Xem: Khoá Thường huấn linh mục năm 2016: ngày 2 & 3 )

Khoá Thường huấn linh mục năm 2016: ngày 1