Giáo xứ Long Bình: Mừng Chúa Phục Sinh

WGPSG -- “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,14)

Trong đêm cực thánh, Chúa Kitô ra khỏi mồ, vượt qua sự chết bước vào sự sống. Hòa trong niềm vui với Giáo hội cử hành biến cố mừng Chúa Phục Sinh, vào lúc 20g00 ngày 26 tháng 3 năm 2016, giáo xứ Long Bình, hạt Thủ Thiêm đã long trọng cử hành Thánh lễ vọng Phục Sinh do Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Cường cử hành.

Đêm Canh thức vượt qua với việc cử hành Phụng vụ Ánh Sáng, Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Phép Rửa và Phụng vụ Thánh Thể.

Phụng vụ Ánh Sáng

Cha chủ tế làm phép lửa: Lửa tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Ngài đem lửa yêu mến đến thế gian để soi sáng và sưởi ấm tâm hồn mọi người.

Nến Phục Sinh: Tượng trưng cho Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân. Cha chủ sự ghi dấu hiệu của Chúa Kitô trên nến Phục Sinh và tuyên xưng những đặc tính của Người. Ánh sáng của Chúa chiếu dọi đến đâu thì quyền năng của Ngài đánh bại mọi âm mưu thâm độc của ma quỷ đến đó.

Phụng vụ Lời Chúa

Cộng đoàn được nghe lại trình thuật việc Chúa chọn gọi ông Áp-ra-ham qua Sách Sáng thế. Nhờ vâng phục hoàn toàn và lòng tin mạnh mẽ, ông đã được Thiên Chúa chúc phúc, cũng như việc Thiên Chúa giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ Ai Cập trong sách Xuất Hành, đồng thời Chúa Kitô Phục Sinh sẽ thanh tẩy và ban cho dân Người một trái tim mới và một Thần khí mới.

Chia sẻ Lời Chúa trong bài Tin Mừng Phục Sinh, cha chủ sự nêu những bằng chứng và nhân chứng được thuật lại trong Thánh Kinh. Việc Chúa Giêsu sống lại không phải là một điều tuyên truyền mê tín dị đoan, hay như một huyền thoại, nhưng bằng chứng, vật chứng chính là ngội mộ trống, nhân chứng chính là các Bà, các Tông đồ và các quan quân canh giữ mộ. Việc Chúa sống lại đã được tiên báo, được ghi lại trong Kinh Thánh, Đức Kitô là Thiên Chúa, là con người của lịch sử, vì thế Chúa sống lại là một Mầu nhiệm Phục sinh, là điều buộc mọi tín hữu phải tin, nếu ai nghi ngờ hoặc không tin sẽ không được rỗi linh hồn.

Phụng vụ Phép Rửa và Phụng vụ Thánh Thể

Sau lời tuyên xưng Đức tin của cộng đoàn, cha chủ tế cử hành nghi thức Rửa Tội và Thêm Sức cho 06 anh chị em dự tòng, là niềm vui của những người được lãnh nhận, là niềm vui của giáo xứ và Giáo hội.

Kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế gởi lời chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể cộng đoàn, cùng trao ban phép lành toàn xá. Cộng đoàn ra về trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, Ha-lê-lu- ia, Ha-lê-lu-ia.