Thư mời Tĩnh tâm Mùa Vọng - Giới Y tế Công giáo

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
GIỚI Y TẾ CÔNG GIÁO

THƯ MỜI
TĨNH TÂM MÙA VỌNG

MANG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
ĐẾN VỚI TỪNG NGƯỜI BỆNH

Chúa Nhật, 06/12/2015

Ban Đại Diện Giới Y Tế Công Giáo Tp. HCM trân trọng kính mời:

Anh chị em thành viên giới Y tế Công giáo và các bạn hữu

Đến tham dự TĨNH TÂM MÙA VỌNG

 • Thời gian : 07g30 đến 14g00, Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng ngày 06 tháng 12 năm 2015
 • Địa điểm : Học viện Phanxicô, số 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM

Nội dung chương trình:

 • 07g30: Đón tiếp
 • 08g00 – 08g45: Điểm qua những hoạt động đã làm và triển khai kế hoạch mới của Giới YTCG.
 • 09g00 – 10g00: Bài giảng tĩnh tâm của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp.
 • 10g00 – 10g15: Tea break.
 • 10g15 – 11g00: Chia sẻ theo nhóm, sám hối và hòa giải.
 • 11g00 – 11g15: Các nhóm đúc kết các đề tài chia sẻ.
 • 11g30: Thánh lễ đồng tế do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ tế cùng quý Cha đồng hành với Giới YTCG.
 • 12g30: Dùng cơm trưa thân mật.
 • 14g00: Kết thúc và chia tay trong bình an.

Ghi chú: Ai chưa có điều kiện di chuyển đến địa điểm Tĩnh Tâm xin liên hệ Bs. Chi Lan