Cáo phó: Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi – Giám mục tiên khởi GP Phan Thiết

    TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết

"Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi" (Tv 22,1)

 CÁO PHÓ

 Kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha,

Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

ĐỨC CHA NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI

Giám mục tiên khởi Giáo phận Phan Thiết

Sinh ngày 1-5-1927, tại Sài Gòn,

đã về với Chúa lúc 15g15 chiều ngày 6-5-2015 (18.3 Âm Lịch),

tại TGM Phan Thiết (422 Trần Hưng Đạo – P. Lạc Đạo – TP. Phan Thiết

ĐT: 0623 818.560).

Hưởng thọ 88 tuổi – 62 năm Linh Mục – 41 năm Giám Mục.

 

(Nguồn: gpphanthiet.com)