Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục phụ tá cho Giáo phận Vinh và Giáo phận Hưng Hóa.

- Ngày 15-6-2013, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 2 giám mục phụ tá cho giáo phận Vinh và giáo phận Hưng Hóa.

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh, với hiệu tòa là Megalopoli di Proconsolare.

Cha Phêrô Viên năm nay 48 tuổi, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1965 tại Hướng Phương tỉnh Quảng Bình, Giáo phận Vinh. Sau khi mãn tiểu học và trung học, theo học tại Đại học Huế và đậu cử nhân khoa học kinh tế (1987-1992).
Năm 1984 ngài thi hành nghĩa vụ quân sự và năm 1993 gia nhập Đại chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 3-10-1999 thuộc giáo phận Vinh.
Sau khi thụ phong linh mục, cha Phêrô Viên du học tại Học viện Công giáo ở Sydney, Australia từ năm 2000 đến 2009, tốt nghiệp Tiến sĩ thần học. Trong thời gian du học, ngài cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Sydney.

Trở về nước năm 2009, Cha làm Phó giám đốc kiêm Giáo sư Tín lý tại Đại chủng viện Vinh Thanh.
Từ năm 2010, cha làm Tổng đại diện của giáo phận Vinh.

- Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc Hội Linh mục Xuân Bích, Giám đốc Đại chủng viện Huế,  làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, với hiệu tòa Gummi di Bizacena.

Cha Alphongsô Long năm nay 60 tuổi, sinh ngày 25-1 năm 1953, theo học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan ở Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972, rồi tại Đại chủng viện Hòa Bình, giáo phận Đà Nẵng từ năm 1972 đến 1978.

Từ 1978 đến 1982 ngài thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Chịu chức linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Hội Linh Mục Xuân Bích.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài đảm nhận các công việc sau đây:

- 1990 đến 1994: Phó xứ Tam Kỳ, Đà Nẵng.
- 1994 đến 1998: học tại Học Viện Công Giáo Paris, Pháp.Tốt nghiệp Cử nhân Giáo luật.
- 1999-2001: Cha sở Giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng.
- 2001 - 2003: Cha sở Giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng.
- 2003 - 2011: Linh hướng và giáo sư các môn Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại chủng viện Huế.
- Từ 2011: Giám đốc Đại chủng viện Huế.

 

(Theo: Vatican Radio)

G. Trần Đức Anh, O.P chuyển ngữ