Mùa Chay: chuẩn bị tâm hồn để mừng Lễ Phục Sinh

Mùa Chay không có nghĩa là Mùa Kiêng Thịt, nhưng là mùa hoán cải, mùa canh tân tâm hồn, mùa quay trở về với Chúa.

Mùa Chay có hai phần: phần thứ nhất là chuẩn bị tâm hồn qua việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, phần thứ hai là tưởng niệm việc khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu. Qua tưởng niệm việc khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu với lòng biết ơn và sùng mộ, chúng ta được tham dự vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu: cùng với Chúa Giêsu đóng đanh tội lỗi và tính hư nết xấu của mình trên cây thập giá và nhờ Ngài đón nhận đời sống mới của Chúa Thánh Thần.

Hai phần của Mùa Chay là để nói lên đặc tính của Mùa Chay:

1. Sám hối để chuẩn bị tâm hồn.

2. Và nhất là để nhớ lại bí tích Thánh Tẩy/Rửa Tội (hoặc dọn mình chịu bí tích Thánh Tẩy cho những người tân tòng) hầu chuẩn bị cho việc mừng lễ Phục Sinh. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm phục sinh.

Tấm lòng sám hối là một việc chúng ta luôn cần thực hiện để cải thiện đời sống. Trong Mùa Chay, việc sám hối mang một hình thức bên ngoài, có tính cách xã hội hơn vì tội lỗi không chỉ là một việc riêng tư. Cộng đoàn loài người cần thú nhận lỗi lầm của mình để mạng lưới tội lỗi được thú nhận, để xin ơn cứu chuộc cho cả thế giới, để toàn thể địa cầu được đón nhận sự sống mới của Chúa Phục sinh, và được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô.

Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ lễ Tro, ngày thứ Tư trước Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, đến ngày thứ năm Tuần Thánh.

Trong mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta đi xưng tội để tỏ lòng ăn năn sám hối về những tội lỗi mình đã phạm, lãnh nhận ơn tha tội và quyết chí sống theo lời hứa hay giao ước chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích Thánh Tẩy (Rửa Tội).

Đi Đàng Thánh Giá là một cách chúng ta nhớ đến những khổ đau và sự chết của Chúa Kitô, để cảm tạ Thiên Chúa Cha đã cứu chúng ta qua sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết.

Kinh Thánh mời gọi chúng ta ăn chay, bố thí và cầu nguyện để quay trở vể với Chúa cả về tâm hồn và thể xác. Trong Mùa Chay, em có thể ăn chay từ những thói quen xấu và ích kỷ như coi TV quá nhiều, cãi lại ba mẹ, cãi cọ với anh em, bạn bè, gian dối, v.v… Mùa Chay này em tìm một thói quen xấu em hay làm và xin Chúa Giêsu giúp em sửa đổi nó. Đến Lễ Phục Sinh em dâng Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã giúp em trở nên đẹp hơn. Đó là một trong những hiệu quả của việc sám hối, cải thiện đời sống.

http://www.paolinevn.org/jclub/games/wordguess/lentEaster.html