Học viện Mục vụ: Thông báo lịch học Học Kỳ I (2012-2013)

Ghi danh từ 30.07.2012 đến 29.08.2012 tại Phòng Học Vụ Trung tâm Mục vụ 6 bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

 

 

File gửi kèm: