Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 17 giờ ngày 08/12/2011, tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh (chủ tế) cùng 08 linh mục đã cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn, cũng là bổn mạng ca đoàn giáo xứ Chính Tòa Sài Gòn. Khoảng 1000 người tham dự. Trước lễ, cộng đoàn đã đọc kinh chiều II lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cách trang nghiêm, sốt sắng.

Đầu lễ, Đức cha Phêrô nói: Chúng ta họp nhau đây dâng lời tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho Hội Thánh một người Mẹ, cũng là khuôn mẫu cho đời sống đức tin. Đồng thời, tạ ơn Chúa vì nhờ sự che chở của Đức Mẹ mà cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa này, ca đoàn, và những ai đã nhận Đức Mẹ Maria làm thánh bổn mạng được hưởng nhờ biết bao ơn lành.

Cùng với lời tạ ơn đấy, chúng ta cầu nguyện cho nhau để theo gương của Mẹ Maria, mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa thực sự trở thành đền thờ của Thiên Chúa chí thánh.

VCTĐ Đức Bà SG: Mừng bổn mạng

Trong bài giảng, Đức cha đã nhắc lại: Đức Giáo Hoàng Pio IX đã chính thức công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854. Năm 1858, khi hiện ra với thánh nữ Bernadette ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã xưng mình: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Đức cha cho biết: Thật sự, người Công giáo rất yêu mến tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã tin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trước khi tín điều được công bố. Đọc Kinh Thánh, người ta đã khám phá ở trong Cựu ước những hình ảnh nói về Đức Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, một trong những hình ảnh đó là hình ảnh Bụi gai bốc cháy khi Chúa hiện đến với Môsê.

Bụi gai bốc lửa cháy bừng bừng, nhưng bụi gai không bị thiêu rụi vì Thiên Chúa hiện diện ở đấy để tỏ mình cho Môsê. Tương tự: Đức Maria cũng là người như chúng ta, nhưng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vì Đấng Chí Thánh đang hiện diện trong cung lòng Mẹ. Cho nên, hình ảnh bụi gai bốc cháy mặt nào đó là lời tiên báo về ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ Maria.

Đức cha nói tiếp: Thiên Chúa hiện ra với ông Môsê và Thiên Chúa hiện diện trong cung lòng Đức Maria đều là Thiên Chúa giải thoát. Nhưng có sự khác biệt: Khi hiện ra với ông Môsê, Thiên Chúa nói “giải thoát khỏi tay người Ai Cập” có nghĩa: giải thoát khỏi tình trạng nô lệ chính trị và bóc lột kinh tế, nó không phải là giải pháp cuối cùng. Đức Giêsu Kitô đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, mà tội lỗi là cội nguồn của mọi thứ bất công, áp bức, bóc lột, đau khổ trong cuộc đời này. Và để thực hiện, Đức Giêsu đã không đi con đường của Môsê, hiểu như là nhà lãnh đạo chính trị và quân sự tài ba, nhưng Chúa Giêsu đã đi con đường của người tôi tớ, yêu thương, vâng phục Thiên Chúa cho đến chết và chết trên Thánh giá.

Đức cha kêu gọi: “Khi Đức Mẹ “xin vâng”, có nghĩa: Đức Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường giải thoát ấy. Thế thì ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để thưa “xin vâng” như Đức Mẹ. Nếu Chúa nuốn giải thoát anh chị em và tôi, mà chúng ta không vâng, thì Chúa cũng thua thôi, vì Chúa tôn trọng tự do của mình. Cho nên, lời “xin vâng” của Đức Mẹ được lập đi lập lại trong đời sống đức tin của chúng ta, không chỉ hôm nay mà mỗi ngày trong cả cuộc đời. Xin vâng như vậy trong Kinh Thánh có nghĩa là tuyên xưng đức tin”.

Cuối cùng, Đức cha Phêrô và quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với ca đoàn giáo xứ Chính Tòa Sài Gòn.