Bản tin Legio Mariae tháng 09.2011

Nội dung: Sinh nhật Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa; Những hình thù của thập giá; 90 năm, Legio Mariae giữa lòng thế giới...

Files/Poster gửi kèm: