Niềm vui Hiệp thông giữa các Đạo Hữu: Bài Phát biểu của Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Logo Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn

Bài Phát biểu của Ban Mục vụ ĐTLT tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Nhân dịp lễ kỷ niệm Khánh Đản của Đức Thái Thượng Đạo Tổ
(Rằm tháng Hai năm Tân Mão)

*  *  *

Trước hết, đại diện Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn thuộc Tổng Giáo phận TP. HCM, anh chị em Kitô hữu chúng tôi muốn bày tỏ niềm vui hiệp thông với quý Đạo Huynh, Đạo Tỷ của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, cùng toàn thể quý đạo hữu và quan khách, nhân dịp mừng kỷ niệm Khánh Đản của Đức Thái Thượng Đạo Tổ.

Niềm vui ấy có gốc ở nơi Đạo, biểu lộ qua tình bằng hữu giữa những người bạn đạo và thúc đẩy chúng ta tiến bước trên đường tu đạo. Chúng tôi cảm thấy được khích lệ hành thiện và hành đạo khi nghe biết hoạt động đạo sự mà chư vị đã thực hiện trong năm vừa qua để phục vụ con người. Chắc chắn rằng với tâm đạo, chúng ta sẽ mang đến chân, thiện, mỹ cho xã hội hôm nay. Chúng tôi chia sẻ nhận định của Đạo huynh Thiện Chí trong bài thuyết minh giáo lý, đó là các tôn giáo có vai trò phục hồi nhân bản. Chính các đạo hữu, đạo tâm là những người vun đắp và chăm sóc cho cái gốc của con người, đồng thời làm phát triển lòng Nhân trong xã hội.

Kính thưa chư vị, ngày đại lễ giàu ý nghĩa đạo giáo hôm nay còn gợi lại cho chúng tôi giáo huấn mà Lão tử để lại cho đời trong Đạo Đức Kinh:

Thượng thiện nhược thủy
Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh
Xử chúng nhơn chi sở ố, cố cơ ư Đạo
Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân
Ngôn thiện tín, chánh thiện trị, sự thiện năng
Động thiện thời. Phù duy bất tranh, cố vô vưu.

                                   (Đạo Đức Kinh, Chương 8)

Nghĩa là:

Bậc thượng thiện như nước
Nước hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh
Ở chỗ mọi người đều không thích, nên gần với Đạo
Ở thì lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu, xử thế thích dùng đến lòng nhân
Nói thì trung thành không sai chạy, sửa trị thì làm cho được thái bình, việc thì hợp với tài năng, làm thì hợp với thời buổi.
Chỉ vì không tranh, nên không lỗi.

Nơi Kinh thánh Kitô giáo, Chúa Giêsu cũng mời gọi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Matthêu 11, 29). Bước theo Người trong tư tưởng, lời nói và hành động, chúng tôi cảm nghiệm được sự bình an nội tâm, đồng thời cũng ước mong được cùng quý Đạo huynh, Đạo tỷ và quý vị xây dựng nhân tâm và an bình cho con người trong xã hội hôm nay.

Sau cùng, xin nguyện chúc cho tất cả chư vị luôn cảm nhận được niềm vui khi hành đạo và hành thiện, để lòng nhân nghĩa đạo luôn được thắp sáng ở mọi nơi và trong mỗi mối tương quan giữa con người với nhau, cũng như giữa con người với Thượng Đế.

Ngày 19 tháng 3 năm 2011 (Rằm tháng Hai năm Tân Mão)
Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP TP. HCM

-------------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

Một ngày lễ lớn tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.

Vai trò của tôn giáo trong sứ mạng phục hồi nhân bản.