Chúa nhật Truyền Giáo: Đóng góp quỹ truyền giáo

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (84.8) 3930 3828
Fax (84.8) 3930 0598
E.mail : tgmsaigon@vnn.vn

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

Kính Cha,


Chúa nhật XXX thường niên, 24 tháng 10 năm 2010, là Chúa nhật Truyền Giáo. Theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Vậy xin Cha vui lòng báo cho anh chị em giáo dân biết trước một tuần lễ (Chúa nhật XXIX thường niên, 17.10.2010) để họ chuẩn bị.

Con xin chân thành cám ơn Cha.

TL Đức Hồng Y Tổng Giám mục
Lm Chánh Văn phòng

 


INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN