Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh tâm

WGPSG -- Vào lúc 9h00, ngày 19.3.2010 tại Nhà Thờ Giáo xứ Tân Phú – Quận Tân Phú đã diễn ra Lễ Hành Hương tĩnh tâm vào tuần thứ tư mùa chay để sám hối, để học hỏi và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa với bao Hồng Ân đã ban cách đặc biệt cho Giáo Hội VN trong suốt 477 năm qua (1533- 2010). Đây cũng chính là điểm hành hương Năm Thánh 2010 của Hạt Tân Sơn Nhì. Dưới sự quan tâm của Cha Hạt trưởng Gioanbaotixita Đoàn Vĩnh Phúc, đồng thời cũng là linh hướng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) - Hạt Tân Sơn Nhì đã được chọn đúng vào ngày lễ Kính Thánh Giuse 19.3. 

Gia Đình PTTT Hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh tâm

Chương trình hành hương khởi đầu bằng 45 phút lắng đọng tâm hồn, chiêm ngắm tình yêu Thánh Thể, cùng thống hối, chúc tụng, ngợi khen cảm tạ và cầu xin trong giờ Thánh Đền Tạ qua lời người hướng dẫn gợi ý mở đầu: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm nay Đoàn chúng con Hành Hương về nhà Chúa để thống hối, để nhận ra những lỗi lầm, thiếu xót của chúng con … để dâng lòng yêu mến, để đền tạ Tình yêu Thánh Thể Chúa. Hôm nay, cũng là ngày Kính Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria… Các nhân đức của Thánh Giuse là gương mẫu cho các người cha, người chủ trong gia đình…. và nguyện xin cho chúng con được noi gương các nhân đức của Thánh Giuse. Sau đó, lời nguyện Đền tạ, kinh dâng mình, kinh dâng gia đình cũng được quyện vào cõi lòng sâu thẳm vang lên sốt sắng..."

Ý cầu nguyện cuối giờ được người hướng dẫn xướng lên: “Lạy Chúa Giêsu! Khi xuống thế làm người như chúng con, Chúa đã chọn cho mình một người cha nuôi là Thánh Cả Giuse, để Ngài nên mẫu mực cho giới gia trưởng chúng con hôm nay trong việc giáo dục con cái. Xin cho chúng con khi mừng lễ Kính Thánh Giuse, chúng con cũng biết noi gương Ngài, sống tin tưởng phó thác tuyệt đối nơi ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha; Nhờ đó, chúng con cũng sẽ biết phải chu toàn bổn phận làm Cha, làm Mẹ nuôi dưỡng và giáo dục con cái chúng con trong gia đình như thế nào cho phù hợp với ánh sáng chân lý, ơn cứu độ mà chúng con đã được nhận lãnh từ nơi Chúa. Amen!

Thánh lễ trọng thể do cha linh hướng Hạt chủ tế và cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh linh hướng Xứ đoàn Tân Phú, cha An Tôn Lê Ngọc Tỉnh linh hướng Xứ đoàn Gò Mây, cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng linh hướng Xứ đoàn Phú Trung cùng đồng tế.

Trong phần bài giảng của cha Lê Quốc Thăng, sau khi diễn giải về ý nghĩa Năm Thánh, Ngài nhấn mạnh đến gia đình ngày nay đang trong cơn khủng hoảng, nền tảng gia đình đang bị lung lay tận gốc rễ…các người cha, người mẹ hãy trông lên Thánh Gia Thất, như Thánh Giuse tìm Thánh ý Thiên Chúa để chấp nhận trong tất cả mọi sự. Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ chăm sóc gia đình của mình trong đức tin, để rồi nhờ đó mà có thể hoàn tất sứ mạng làm cha của mình.

Sau Thánh lễ Anh Trưởng BCH GĐPTTT Hạt Tân Sơn Nhì Vinh Sơn Nguyễn Văn Gòn đại diện cho cộng đoàn 16 Xứ đoàn cảm ơn Cha Hạt Trưởng và quý cha linh hướng đã luôn quan tâm chăm sóc, dẫn dắt và đồng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn GĐPTTT trong Hạt luôn sống trong tinh thần Năm Thánh.

Buổi Hành Hương Năm Thánh của GĐPTTT Hạt Tân Sơn Nhì kết thúc lúc 11 giờ trong niềm hân hoan của những người tham dự.