Danh sách Linh Mục TGP.TPHCM

Tên Thánh Tên họ Tên gọi Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc
Michael Phạm Trường Trinh 1971 2005

NT Ninh Phát, Hạt Tân Sơn Nhì

Giuse Nguyễn Văn Trọng 1944 1970

NT Tân Phú Hoà, hạt Phú Thọ

Phêrô Nguyễn Văn Trọng 1963 1998

NT Công Thành, hạt Thủ Thiêm

Giuse Phạm Văn Trọng 1973 2007

du học

Stêphanô Huỳnh Trụ 1942 1974

NT Phanxicô Xaviê, hạt Chợ Quán

Clêmentê Minh Trung 1961 1998

NT Chí Hoà, Hạt Chí Hoà

Giuse Phạm Công Trường 1964 2001

NT Bến Hải, hạt Gò Vấp

Luy Nguyễn Anh Tuấn 1962 1999

Học Viện Mục Vụ, hạt Sài Gòn

Giuse Phạm Đức Tuấn 1959 1992

NT Hạnh Thông Tây, Hạt Gò Vấp

Giuse Phạm Quốc Tuấn 1965 2001

NT Tân Đông, hạt Hóc Môn

Giuse Vương Tuấn 1960 1992

NT Chánh Toà, hạt Sài Gòn

Luca Trần Quang Tung 1968 2001

NT Nam Hải, hạt Bình An

Giuse M Đinh Cao Tùng 1927 1955

NH, hạt Tân Sơn Nhì

Phêrô Kiều Công Tùng 1964 1999

Đại Chủng Viện Thánh Giuse

Giuse Mai Thanh Tùng 1953 1995

NT Gia Định, hạt Gia Định

Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 1965 2001

NT Thị Nghè, Hạt Gia Định

Giuse Phạm Sỹ Tùng 1969 2005

NT Hiển Linh, Hạt Gia Định

Phêrô Nguyễn Quốc Tuý 1942 1969

NT Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì

Đa Minh Ngô Quang Tuyên 1948 1973

NT Phú Xuân, hạt Xóm Chiếu

Đa Minh Bùi Quang Tuyến 1937 1963

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà

Giuse Đoàn Văn Tuyến 1971 2005

NT Phú Hải, Hạt Phú Nhuận

Gioan B Nguyễn Quang Tuyến 1969 2003

Học Viện Mục Vụ, hạt Sài Gòn

Phêrô Phan Khắc Từ 1938 1968
Đa Minh Đinh Văn Vãng 1947 1973

NT Sao Mai, hạt Chí Hoà

Gioan K.Khẩu Tri Công Vị 1939 1968

NT Khiết Tâm, hạt Chí Hoà

Giuse Trịnh Văn Viễn 1944 1972

NT Bình An, hạt Bình An

Gioan Quang Việt 1962 1999

NT Mạctinho, hạt Sài Gòn

Antôn Đoàn Văn Vinh 1958 2006

TV Nguyễn Duy Khang, hạt Gia Định

Giuse Đỗ Xuân Vinh 1970 2001

Đại Chủng Viện Thánh Giuse

Martinô Trần Quang Vinh 1974 2005

NT Tắc Rỗi, hạt Xóm Chiếu