Nhật ký Ad Limina 2009 (12)

Thứ năm 2.07.2009

Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm (Cor Unum)
Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập nhằm phối hợp các hoạt động bác ái trong Hội Thánh. Đức Hồng y Chủ tịch P. J. Cordes cùng với 4 vị phụ tá tiếp Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Đức cha Nguyễn Chí Linh đọc bản trình bày của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội. Caritas Việt Nam được thành lập và gia nhập Caritas Quốc tế năm 1965, và đã có những hoạt động tích cực tại các giáo phận Miền Trung và Miền Nam.
Năm 1976, Caritas Việt Nam bị chính quyền cấm hoạt động.
Đến tháng 7.2008, Caritas Việt Nam cũng như Caritas các giáo phận được chính quyền cho phép hoạt động lại.
“Được sự soi sáng của Công Đồng Vatican II, của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI qua các văn kiện của ngài, đặc biệt thông điệp Deus Caritas Est và nhất là của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tích cực cổ vũ cho các hoạt động bác ái xã hội qua việc thúc đẩy thành lập các văn phòng Caritas tại các giáo phận và lan dần đến các giáo xứ. Hoạt động của Caritas Việt Nam không chỉ còn là hoạt động từ thiện của một nhóm nhỏ những người tình nguyện với những dự án cứu giúp những nạn nhân xã hội, nạn nhân thiên tai, những người nghèo khổ trong xã hội, nhưng phải là hoạt động của mọi Kitô hữu nhằm diễn tả tình yêu Thiên Chúa trong đời sống để thể hiện bản chất đích thực của mình.”
Ủy ban muốn tập trung các nỗ lực để xây dựng một “nền nhân bản toàn diện và liên đới” trong xã hội Việt Nam.
Đức Hồng y Chủ tịch vui mừng vì Caritas Việt Nam được hoạt động lại. Ý tưởng và cơ cấu đều cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là phải bắt tay vào việc. “Caritas là cửa sổ qua đó người ta thấy Hội Thánh, đặc biệt đối với những người vì lý do này lý do khác không ưa Hội Thánh.”
Nhiệm vụ của Caritas là bày tỏ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, nhất là ở những nơi Hội Thánh chỉ là thiểu số. “Các Đức cha có tiếng nói của ngôn sứ trên bình diện quốc tế về bác ái.” Chương I của thông điệp Deus Caritas Est xác định sứ mệnh của chúng ta là “đem lại tiếng nói cho thực tại ấy”. Đừng dừng lại ở công việc của Hội Chữ Thập Đỏ, nhưng phải giữ chiều kích đức tin trong các hoạt động bác ái. Quý Đức cha là những vị thừa sai, là những chứng nhân đức tin.
Trong phần trao đổi, vị Chủ tịch cùng với các phụ tá giải đáp một số câu hỏi của các Đức cha. Caritas Quốc tế là một Liên hiệp các Caritas Quốc gia, nên không phải là chủ quản của các Caritas Quốc gia. Chính các giám mục Việt Nam là chủ quản của Caritas Việt Nam.
Về việc một số cơ quan Công giáo quốc tế không trực tiếp làm việc với các giám mục mà chỉ với các tổ chức chính trị, xin cho Hội đồng biết cụ thể để can thiệp giúp.
Đức Hồng y Tổng giáo phận TP.HCM đề nghị tổ chức khóa tĩnh tâm về Bác ái tại Việt Nam, và Hội đồng sẵn sàng giúp. Đức Hồng y chủ tịch nhấn mạnh: “Đừng chỉ cho tiền, nhưng phải xây dựng tinh thần bác ái. Phải đồng thời đào sâu đức tin và tăng cường hiệp thông. Cứ làm việc tốt dần dần người ta sẽ thấy.”
Vị thư ký của Hội đồng cho biết: “Chúng tôi nhìn Việt Nam không phải chỉ với lòng quý mến mà cả với lòng khâm phục nữa.”
Chương trình chiều hôm nay khá đặc biệt. 15g30, đoàn đến nghĩa trang viếng mộ Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (+16.9.2002). Sau đó, một số Đức cha đi viếng Vương cung Thánh đường Laterano, nhà thờ Chính tòa của giáo phận Roma.
Cuối cùng, theo lời mời của Đức Hồng y Bernard Law (Hoa Kỳ), lúc 17g30 đoàn đến dâng lễ đồng tế ở nhà thờ Đức Bà Cả, nơi ngài làm giám quản. Tối nay, Hội đồng Giám mục mời một số khách đặc biệt đến chia sẻ bữa ăn: Đức Hồng y Etchegaray, (nguyên đặc sứ Tòa Thánh đến Việt Nam); Đức Hồng y Claudio Celli (Chủ tịch Hội đồng Truyền thông, đã mấy lần đến Việt Nam trong tư cách thứ trưởng Tòa Thánh); Đức Tổng Giám mục Robert Sarah, Tổng Thư ký Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.