LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI

 STT
TÊN THÁNH
HỌ VÀ TÊN
N.SINH
N.LM
NGÀY QUA ĐỜI
1
ĐGM Aloisiô
Phạm Văn Nẫm
1919
1948
30.06.2001
2
Phanxicô X.
Trần Trung Lương
1918
1946
01.03.1998
3
Gioan B.
Hoàng Trọng Xuân
1920
1950
25.03.1998
4
Phêrô
Nguyễn Viết Khai
1919
1951
07.05.1998
5
Gioan B.
Trần Văn Cừ
1927
1958
09.05.1998
6
Đa Minh
Đinh Đồng Cương
1903
1933
18.05.1998
7
Giuse
Nguyễn Hữu Tống
1922
1950
25.05.1998
8
Gioan
Lê Trung Độ
1918
1950
04.06.1998
9
Phêrô
Nguyễn Văn Long
1915
1943
19.06.1998
10
Gioan B.
Trần Văn Kim
1949
1985
21.10.1998
11
Phêrô
Nguyễn Minh Cảnh
1920
1945
23.10.1998
12
Phaolô
Nguyễn Văn Thông
1928
1955
27.04.1999
13
Giuse
Mai Xuân Hoà
1923
1954
30.05.1999
14
Giuse
Nguyễn Văn Tuyên
1930
1959
08.08.1999
15
Giêrônimô
Phạm Ngọc Giá
1937
1968
28.12.1999
16
Giuse
Đỗ Đức Hạnh
1918
1948
19.02.2000
17
Phaolô
Ngô Đình Hiển
1905
1936
05.04.2000
18
Phaolô
Hồ Văn Lành
1915
1941
24.04.2000
19
Phêrô
Võ Văn Ngộ
1930
1958
29.05.2000
20
Phêrô
Nguyễn Đức Chính
1940
1969
16.06.2000
21
Phaolô
Nguyễn Văn Đậu
1912
1938
08.01.2001
22
Gioan B.
Nguyễn Văn Huệ
1910
1938
18.01.2001
23
Michael Mỹ
Nguyễn Bá Chấn
1913
1942
15.02.2001
24
Clêmentê
Nguyễn Kim Thạch
1920
1949
20.04.2001
25
Gioan
Đinh Tiến Hoàn
1922
1957
03.05.2001
26
Gioan B.
Nguyễn Văn Thục
1937
1967
05.05.2001
27
Phêrô
Vũ Văn Huỳnh
1922
1950
20.05.2001
28
Giuse
Vũ Văn Mạch
1918
1953
30.06.2001
29
Simon
Nguyễn Văn Lập
1911
1938
19.12.2001
30
Phêrô
Nguyễn Văn Hâu
1941
1972
08.01.2002
31
Gioan B.
Hồ Văn Vui
1917
1945
08.01.2002
32
Giuse
Vũ Quang Tuyến
1927
1952
20.01.2002
33
Antôn
Vũ Doãn Cát
1922
1950
28.02.2002
34
Giuse M.
Nguyễn Đức Thịnh
1914
1942
29.10.2002
35
Antôn
Nguyễn Văn Luận
1924
1953
24.12.2002
36
Phanxicô X.
Trần Xuân Lai
1935
1966
19.01.2003
37
Antôn
Đỗ Minh (Đại) Độ
1917
1944
23.03.2003
38
Vinh Sơn
Vũ Thế Hưng
1940
1969
03.04.2003
39
Phaolô
Trần Hữu Lý
1911
1939
02.05.2003
40
Giacôbê
Đỗ Minh Lý
1923
1948
03.05.2003
41
Giuse
Đỗ Trọng Tấn
1920
1954
04.05.2003
42
Gioan B.
Trần Đức Huyên
1928
1955
24.05.2003
43
Phêrô
Nguyễn Xuân Đính
1943
1971
12.06.2003
44
Giacôbê
Nguyễn Hữu Trí
1918
1944
22.09.2003
45
Gioan Maria
Trần Văn Hiến Minh
1918
1944
21.10.2003
46
Phêrô
Nguyễn Văn Chốn
1931
1958
02.12.2003
47
Antôn
Phùng Quang Mạnh
1922
1947
16.01.2004
48
Đa Minh M.
Phạm Chí Thành
1917
1944
26.03.2004
49
Giuse M.
Đỗ Duy Lạn
1948
2000
14.04.2004
50
Đa Minh
Đinh Huy Năng
1907
1939
20.04.2004
51
Phêrô
Trịnh Việt Yên
1924
1953
28.04.2004
52
Vinh Sơn
Lê Minh Vọng
1943
1969
06.11.2004
53
Giuse
Nguyễn Hoà Nhã
1922
1950
13.02.2005
54
Giuse
Ngô Đức Thắng
1923
1950
14.09.2005
55
Giuse
Đoàn Phi Hùng
1919
1949
16.11.2005
56
Nicôla
Vũ Gia Đệ
1924
1954
23.12.2005
57
Isiđôrô
Bùi Thái Học
1920
1950
20.02.2006
58
Giuse
Trần Văn Đắc
1946
1977
27.02.2006
59
Matthêô
Trần Trinh Khiết
1914
1940
15.06.2006
60
Phaolô
Võ Văn Bộ
1916
1943
06.08.2006
61
Tôma
Trần Quốc Phú
1917
1944
15.09.2006
62
Đaminh
Nguyễn Xuân Hy
1925
1954
01.10.2006
63
Giuse
Trần Trung Nghĩa
1943
1970
06.01.2007
64
Phêrô
Đinh Thái Tâm
1948
1975
06.04.2007
65
Phêrô
Hoàng Quốc Trương
1923
1949
07.05.2007
66
Giuse
Trần Văn Phước
1944
1973
14.05.2007
67
Augustinô
Nguyễn Thái Sanh
1937
1967
28.07.2007
68
Giuse
Phạm Châu Diên
1914
1946
14.08.2007
69
Gioan B.
Bùi Kim Dương
1926
1951
13.10.2007
70
Giuse
Nguyễn Thanh Khiết
1910
1939
26.10.2007
71
Antôn
Trần Văn Bật
1920
1950
25.02.2008
72
Ignatiô
Mai Xuân Hậu
1923
1953
17.07.2008
73
Tôma
Dương Ngọc Phán
1927
1954
18.07.2008
74
Antôn
Nguyễn Quang Bạch
1940
1968
06.09.2008
75
Đaminh
Vũ Nguyên Thiều
1927
1957
22.10.2008
76
Giuse
Trần Văn Bình
1925
1953
20.04.2009
77
Robertô
Nguyễn Thiện Tâm
1935
1962
28.04.2009
78
Augustinô
Nguyễn Hữu Trọng
1911
1950
07.05.2009
79
Giuse
Mai Văn Rự
1951
1987
06.08.2009
80
Giuse
Đinh Cao Thuấn
1925
1954
12.07.2009
81
Phêrô
Trương Bá Cần
1930
1958
10.07.2009
82
Đaminh
Nguyễn Văn Vĩnh
1938
1967
24.08.2009
83
Gioan B.
Nguyễn Đức Hân
1946
1975
06.12.2009
84
Luca   
Nguyễn Thanh Bình
1928
1958
16.12.2009
85
Giuse
Vũ Anh Tuấn
1952
1994
22.01.2010
86
Vinh Sơn
Nguyễn Hưng
1927
1959
21.02.2010
87
Giuse
Trịnh Hưng Kỷ
1929
1957
26.05.2010
88
Tôma
Trần Văn Dụ
1916
1942
12.08.2010
89
Phêrô
Cao Văn Đạt
1937
1966
25.10.2010
90
Gioan B.
Phạm Gioan
1968
2003
29.11.2010
91 Ignatiô Nguyễn Đức Trị 1910 1939 12.01.2011
92 Giuse Đinh Huy Hưởng 1940 1969 08.08.2011
93 Ignatiô Nguyễn Thới Hòa 1935 1962 02.10.2011
94 Henri Nguyễn Sơn Xuyên 1928 1954 20.10.2011
95 Hilariô Nguyễn Công Minh 1925 1968 29.01.2012
96 Đa Minh Bùi Minh Sơn 1931 1962 02.06.2012
97 Martinô Đỗ Văn Diệp 1932 1961 30.07.2012