TGP Sài Gòn - Thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Tin Giáo hội Việt Nam

Thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội


tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Lên đầu trang