TGP Sài Gòn - Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Sinh hoạt Giáo phận

Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc


tác giả: Tóc ngắn (Bài viết)
Lên đầu trang