TGP Sài Gòn - Thánh lễ an táng sư huynh Phêrô Dương Hiển

dòng tu

Thánh lễ an táng sư huynh Phêrô Dương Hiển


tác giả: Văn Chiến (Hình)
Lên đầu trang