TGP Sài Gòn - Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 56

Tin Giáo hội toàn cầu

Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 56


tác giả: G. Trần Đức Anh OP - Vatican
Lên đầu trang