TGP Sài Gòn - Sinh nhật Mục tử: Tâm tình ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Sinh hoạt Giáo phận

Sinh nhật Mục tử: Tâm tình ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn


tác giả: ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn
Lên đầu trang