TGP Sài Gòn - Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018

Trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018


tác giả: Ban Media TGP.SG
Lên đầu trang