TGP Sài Gòn - Nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn: Cuộc viếng thăm của phái đoàn quốc hội Bỉ

Sinh hoạt Giáo phận

Nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn: Cuộc viếng thăm của phái đoàn quốc hội Bỉ


tác giả: Sơn Nữ SPC. (Bài), Phạm Bảo (Ảnh)
Lên đầu trang