TGP Sài Gòn - Ngày 24/01- Thánh Phanxicô Salêsiô Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Phụng vụ Chư thánh

Ngày 24/01- Thánh Phanxicô Salêsiô Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh


Lên đầu trang