TGP Sài Gòn - Ngày 09-03: Thánh Phanxica Rômana, quả phụ nữ tu (1384–1440)

Phụng vụ Chư thánh

Ngày 09-03: Thánh Phanxica Rômana, quả phụ nữ tu (1384–1440)


Lên đầu trang