TGP Sài Gòn - Ngày 05/02: Thánh Agata, đồng trinh tử vì đạo

Phụng vụ Chư thánh

Ngày 05/02: Thánh Agata, đồng trinh tử vì đạo


Lên đầu trang