TGP Sài Gòn - Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

Lời Chúa hằng ngày

Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay


tác giả: Lm Carôlô Hồ Bặc Xái
Lên đầu trang