TGP Sài Gòn - Lần đầu tiên Vatican gửi đại diện tham dự phiên họp của Ủy ban phụ nữ của Liên Hiệp Quốc

Tin Giáo hội toàn cầu

Lần đầu tiên Vatican gửi đại diện tham dự phiên họp của Ủy ban phụ nữ của Liên Hiệp Quốc


tác giả: Hồng Thủy - Vatican
Lên đầu trang