TGP Sài Gòn - Khoá tập Nghi thức Thánh lễ tiếng H’mông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn H’mông

Tin Giáo hội Việt Nam

Khoá tập Nghi thức Thánh lễ tiếng H’mông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn H’mông


Lên đầu trang