TGP Sài Gòn - Giáo Xứ Nam Hoà : Lễ giỗ 13 năm cha Giuse Trần Văn Đắc

Sinh hoạt Giáo xứ

Giáo Xứ Nam Hoà : Lễ giỗ 13 năm cha Giuse Trần Văn Đắc


Lên đầu trang