TGP Sài Gòn - Giáo xứ Hà Nội: Khai mạc Mùa Chay 2019

Sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Hà Nội: Khai mạc Mùa Chay 2019


tác giả: Nguyễn Đức (Ảnh), Văn Chiến (Bài)
Lên đầu trang