TGP Sài Gòn - Giáo hạt Bình An: Lễ viếng bà cố Anna, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Trung Tín, Phụ tá Gx. Bình An

Sinh hoạt Giáo xứ

Giáo hạt Bình An: Lễ viếng bà cố Anna, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Trung Tín, Phụ tá Gx. Bình An


tác giả: Bài và Ảnh: Long Nguyễn
Lên đầu trang