TGP Sài Gòn - Giáo chức Công giáo TGP họp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi

Đoàn thể

Giáo chức Công giáo TGP họp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi


tác giả: Văn Chiến (Bài & Ảnh)
Lên đầu trang