TGP Sài Gòn - Gia đình Mục vụ Truyền Thông Sài Gòn họp mặt Tân Niên 2019 (Mồng Năm Tết Kỷ Hợi)

Sinh hoạt Giáo phận

Gia đình Mục vụ Truyền Thông Sài Gòn họp mặt Tân Niên 2019 (Mồng Năm Tết Kỷ Hợi)


tác giả: Tiến Hương (Bài viết) - Nguyển Xương (Ảnh)
Lên đầu trang