TGP Sài Gòn - Đức Tổng Giám mục Marek Zalewsky kết thúc chuyến thăm Giáo phận Thái Bình

Tin Giáo hội Việt Nam

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewsky kết thúc chuyến thăm Giáo phận Thái Bình


tác giả: Phạm Hướng & Mai Nhất & Phạm Thiềm
Lên đầu trang