TGP Sài Gòn - Đức Thánh Cha cử hành "Trạm" đầu tiên của Mùa Chay 2019 tại Roma

Tin Giáo hội toàn cầu

Đức Thánh Cha cử hành "Trạm" đầu tiên của Mùa Chay 2019 tại Roma


Lên đầu trang