TGP Sài Gòn - Đức TGM Marel Zalewski và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ viếng thăm Giáo xứ Don Bosco Trại Gạo

Tin Giáo hội Việt Nam

Đức TGM Marel Zalewski và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ viếng thăm Giáo xứ Don Bosco Trại Gạo


tác giả: Kim Điền, SDB
Lên đầu trang