TGP Sài Gòn - Đức Cha Giuse gặp gỡ, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, mừng Bổn Mạng Ban Caritas, BAXH Xuân Lộc

Tin Giáo hội Việt Nam

Đức Cha Giuse gặp gỡ, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, mừng Bổn Mạng Ban Caritas, BAXH Xuân Lộc


tác giả: Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P (Tin và hình ảnh)
Lên đầu trang