TGP Sài Gòn - Đông đảo tín hữu xếp hàng chờ lấy vé dự lễ với ĐTC tại Abu Dhabi

Tin Giáo hội toàn cầu

Đông đảo tín hữu xếp hàng chờ lấy vé dự lễ với ĐTC tại Abu Dhabi


tác giả: G. Trần Đức Anh OP
Lên đầu trang