TGP Sài Gòn - Chủ đề ngày linh thao thứ hai của Đức Giáo Hoàng: Thành phố là nơi hoà giải, an bình và gặp gỡ

Tin Giáo hội toàn cầu

Chủ đề ngày linh thao thứ hai của Đức Giáo Hoàng: Thành phố là nơi hoà giải, an bình và gặp gỡ


tác giả: Robin Gomes; Minh Thư - WGPSG (chuyển ngữ)
Lên đầu trang