TGP Sài Gòn - Cha Giovanni Mometti, người có vẻ “điên” vì tình yêu dành cho người phong cùi

Gương linh mục

Cha Giovanni Mometti, người có vẻ “điên” vì tình yêu dành cho người phong cùi


tác giả: Hồng Thủy - Vatican
Lên đầu trang