TGP Sài Gòn - Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Chủng viện

Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn


tác giả: Ban Truyền Thông ĐCV Thánh Giuse
Lên đầu trang