TGP Sài Gòn - Bổ nhiệm Tổng Đại diện trong kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn TGP. Hà Nội

Tin Giáo hội Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng Đại diện trong kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn TGP. Hà Nội


Lên đầu trang