Audio bài giảng lễ Chúa nhật 8 thường niên, năm A

Trình bày: 
Lm. Phêrô Kiều Công Tùng

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.