Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn: Đêm Vọng Phục Sinh 2010

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.