Bài giảng "Thứ Sáu Tuần Thánh"

Nhạc/Bài giảng: 
Lm. Phêrô Kiều Công Tùng, Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.