Bài giảng "Thứ Năm Tuần Thánh"

Nhạc/Bài giảng: 
Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.