Bài giảng "Thứ Sáu Tuần Thánh"

Nhạc/Bài giảng: 
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Nguyễn Anh Tuấn thu âm